Office 365 Powershell

Bra Powershell för office 365 Konvertera en vanlig mailbox till delad Set-Mailbox -Identity "Alias" -Type "Shared" En delad mailbox har begränsing på 5 GB data, överstiger man kommer den att plocka en licens så därför begränsar vi den till 5 GB och med en varning strax därunder. vid […]

Automap feature i Outlook

Outlook automappar en mailbox man har FullAccess till. Från Exchange 2010 SP1 så öppnar Outlook automatiskt en mailbox man har FullAccess till. För att stänga av detta så kör på Exchange server i Powershell. Add-MailboxPermission -Identity >delad_mailbox -User ’Username’ -AccessRight FullAccess -InheritanceType All -Automapping $false För att stänga […]

Gå från on premise Exchange till Office 365

Vid migrering från Exchange 2007 till Office365 Connectivity test ger följande fel : RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE error (0x6ba) was thrown by the RPC Runtime RPC over Http är aktivt, men är Outlook Anywhere aktivt? Öppna ett Powershell på Exchangeservern Get-OutlookAnywhere -Server <SERVERNAMN> Får du inget tillbaka så är det inte […]