Office 365 Powershell

Bra Powershell för office 365 Konvertera en vanlig mailbox till delad Set-Mailbox -Identity "Alias" -Type "Shared" En delad mailbox har begränsing på 5 GB data, överstiger man kommer den att plocka en licens så därför begränsar vi den till 5 GB och med en varning strax därunder. vid […]