Office 365 Powershell

Bra Powershell för office 365

Konvertera en vanlig mailbox till delad
Set-Mailbox -Identity "Alias" -Type "Shared"

En delad mailbox har begränsing på 5 GB data, överstiger man kommer den att plocka en licens så därför begränsar vi den till 5 GB och med en varning strax därunder. vid 4.5 GB kommer vi få en varning och vid 4.75 GB kan vi ej skicka mail, Vid 5 GB kommmer det ej att gå att ta emot några mail heller.
Set-Mailbox -Identity "Alias" -ProhibitSendReceiveQuota 5GB -ProhibitSendQuota 4.75GB -IssueWarningQuota 4.5GB

Vi behöver också ge någon behörighet til mailboxen, Anger vi en användare kommer denna person att automatiskt få denna mailbox uppmappad, anger vi en säkerhetesgrupp sker ingen automappning av delade mailboxar.
Add-MailboxPermission -Identity "Shared Mailbox Alias" -User "User/Group Alias" -AccessRights FullAccess -InheritanceType All