Office 365 Powershell

Bra Powershell för office 365 Konvertera en vanlig mailbox till delad Set-Mailbox -Identity "Alias" -Type "Shared" En delad mailbox har begränsing på 5 GB data, överstiger man kommer den att plocka en licens så därför begränsar vi den till 5 GB och med en varning strax därunder. vid […]

Gå från on premise Exchange till Office 365

Vid migrering från Exchange 2007 till Office365 Connectivity test ger följande fel : RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE error (0x6ba) was thrown by the RPC Runtime RPC over Http är aktivt, men är Outlook Anywhere aktivt? Öppna ett Powershell på Exchangeservern Get-OutlookAnywhere -Server <SERVERNAMN> Får du inget tillbaka så är det inte […]