Avinstallera program med WMIC

WMIC – Windows Management Instrumentation Command-Line Detta ger dig namnet på all installerad mjukvara wmic product get name Vill man t.ex. avinstallera allt som börjar på Microsoft SQL: wmic product where ”name like ’Microsoft SQL%%'” call uninstall