Avinstallera program med WMIC

WMIC – Windows Management Instrumentation Command-Line

Detta ger dig namnet på all installerad mjukvara wmic product get name
Vill man t.ex. avinstallera allt som börjar på Microsoft SQL: wmic product where ”name like ’Microsoft SQL%%'” call uninstall

Det bör komma flera likande outputs som denna
Executing (\\R9ZBVL0\ROOT\CIMV2:Win32_Product.IdentifyingNumber=”{54C5041B-0E91-4E92-8417-AAA12493C790}”,Name=”Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom”,Version=”11.1.3000.0″)->Uninstall()
Method execution successful.
Out Parameters:
instance of __PARAMETERS
{
ReturnValue = 0;
};

Smidigt om man vill ta bort många program samtidigt och inte vill manuellt klicka och avinstallera varje komponent för sig.