VMware vSphere client

För att kunna koppla upp vSphere mot flera olika servrar med olika versioner av ESX och ESXi så behöver man döpa om katalogen man installerat vSphere Client i. Döp om C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client till Virtual Infrastructure Client 4.0, 4.1 5.0 etc. och installera nästa version. Starta sedan de olika versionerna under mappen Launcher under respektive huvudmapp.
Det som händer då är att man kanske inte kan öppna console mot en virtuell maskin utan får ett fel liknande detta.
”Class not registered (Exception from HResult:0X80040154(REGDB_E_CLASSNOTREG)) and error: Object reference not set to an instance of an object”

Det ber på en felaktig sökväg i registry.

  • 32-bit WindowsHKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B94C2249-346E-4C5E-9B36-8CC627F35574}
  • 64-bit WindowsHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{B94C2249-346E-4C5E-9B36-8CC627F35574}

Sökvägen i InProcServer32 pekar på fel katalog, ändra så att den överensstämmer med den versionen du vill köra. (C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\4.0\vmwareRemoteConsole.dll)