Avinstallera Windows Intune-agenten

Det finns tre sätt att avinstallera Windows Intune från en pc.

  1. I administrationsportal för Intune, välj ”retire device”
  2. Från kommandotolken på klienten, i mappen där Intune är installerad (vanligen under C:\Program Files\Microsoft\OnlineManagement\Common) kör man ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /WindowsIntune
  3. Ladda hem verktyget från Microsoft. Verktyg för borttagning av Intune