Fokus stacking

Vad menas med det?

När man fotograferar makro så får man oerhört kort fokusområde, om man då vill ha ett större område i fokus kan man ta flera bilder där man flyttar fokus. Sedan sammanfogar (stackar) man dessa bilder till en bild.

Nedan visar jag hur det kan se ut. Detta är gjort i Photoshop CC och inte med bästa resultat. Det finns bättre program för detta.

Jag har tagit 12 bilder med fokus på olika punkter som jag sedan sammanfogat. Som ni ser är det extremt kort fokus. Bilderna är tagna med 105mm och en bländare på 4.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Nedan ser man nu hur det blev efter sammanslagningen, ett mycket större område är i fokus. Men som man kan se så räckte det inte med att ta 12 bilder som jag gjort utan här hade man nog behövt lite fler.

13